Лимитиращи фактори от антропогенен характер

Безпокойство.

Безпокойството по време на токуване, мътене и отглеждане на малките е една от основните причини за намаляването на глухаря в Западна Европа и е сериозна заплаха за вида в България.

Влияние на ваканционни селища, рекреационни зони и ски курорти.

Тъй като предпочита „по-тихите“ части на гората, райони, които са посещавани често за спорт, туризъм, рекреация и др., могат да бъда загубени като местообитания на глухаря. Това може да се случи дори когато характеристиките на самото местообитание останат непроменени, поради силната чувствителност на вида към безпокойство.

Събиране на гъби и горски плодове.

Събирачите на билки, гъби и горски плодове претърсват и най-отдалечените от населени места и горски пътища места. Още на разсъмване влизат в горите, с което глухарите са обезпокоявани до залез слънце. Освен честото безпокоене, събирането на горски плодове води до обедняване на хранителната база. При бране на боровинки се използват т.нар. “комбайни”, които освен плодовете късат и голяма част от листата и стъблата на растенията, което трайно ги уврежда.

Интензивни горскостопански дейности през размножителния период.

Силно неблагоприятно въздействие върху размножителния успех на глухаря имат горскостопански дейности (сеч, маркиране и залесяване), които се реализират около токовищата през март и юли. Често са намирани, изоставени от женските птици гнезда, точно заради безпокойство по време на залесяване и попълване на горски култури. В повечето случай женските, загубили люпилото си се връщат на токовището, след което правят гнездо на друго място. В тези случаи малките се излюпват по-късно и не винаги успяват да се развият и подготвят добре за зимата, което значително увеличава смъртността им.

Пътна мрежа и често използвани туристически маршрути.

С развитието на развлекателни спортове като планинско колоездене, моторни спортове в горите, пешеходен туризъм и др., влиянието на пътната мрежа придобива нарастващо отрицателно въздействие върху глухаря. Ако недалеч от място на редовно безпокойство се намират подходящи местообитания, птиците могат да се преместят там, но съществуват рискове от изоставяне на неизлюпени яйца и загуба на енергия, необходими на пилетата за пълното им развитие. За да реагират на безпокойството се намаляват възможностите им за нормално хранене и растеж, което пък увеличава смъртността им.

Заграждения (за развъждане на дивеч, предпазване на горски култури и др.), електропроводи и ски лифтове в местообитанията на глухаря.

Загражденията за развъждане на дивеч, предпазване на горски култури и други, изградени в местата, където се среща глухарят, могат да доведат до висока смъртност, включително и на полово зрели индивиди, поради сблъсъци с оградите. Съоръжения като електропроводи и огради от мрежи, както и наличие на ски лифтове в местообитанията на вида също могат да причинят висока смъртност.