Разпространение, таксономия и численост на вида


Хранене

Възрастните индивиди са основно растителноядни, като животинска храна приемат по изключение. През пролетта, лятото и есента глухарите се хранят с листа, филизи, пъпки и плодове - основно боровинки, хвощове, както и мъхове, като търсят храната си основно по земята. През зимата те се хранят главно в короната на дърветата, основно с борови иглички.
Новоизлюпените глухари имат нужда от лесно смилаема и същевременно питателна храна, тъй като храносмилателната им система все още не е добре развита. Поради това освен с листа и пъпки на боровинки до 20 дневна възраст те се хранят основно с безгръбначини животни, като скакалци, листни въшки, твърдокрили, мравки и др., които са богати на аминокиселини и са от съществено значение за растежа и развитието на пиленцата. Голяма част от безгръбначните, малките на глухаря търсят и улавят в растителността от боровинки, поради което нейното наличие и състояние са от основно значение за преживяемостта на поколението.
Характерно за глухаря, както и за другите видове кокошеви птици, е поглъщането на дребни кварцови камъчета, които улесняват механичното смилане на храната в гушата (гастролити).

Размножаване и развитие

И мъжките и женските съзряват полово на възраст от една година.
Брачният период започва рано напролет (март-май), като разгарът му е през последната десетдневка на април – началото на май. Половозрелите мъжки птици токуват групово и се събират на определени места - токовища, които ползват поколения наред. Брачната песен на мъжките се състои от три части - чукане, плюкане и брусене. При токуването те използват определени дървета, на които нощуват и от които започват брачната си песен преди изгрев слънце, като постепенно слизат от клон на клон и на земята се осъществява копулацията с женските.
През периода от втората половина на май до началото на юни, женските снасят 4 – 16 жълтеникави яйца с кафеникави напетнявания. Гнездото обикновено е недалеч от токовището, където женската е била оплодена и е разположено в основата на някой дънер, до повалено дърво или под млада фиданка. То представлява плитка ямка в земята, постлана със сухи треви и листа. По изключение, глухарите могат да заемат и гнезда на едри птици по дърветата на височина до 3-5 м. Мътенето започва след снасянето на последното яйце в люпилото, като мъти само женската в продължение на около 25 дни.
Малките се излюпват синхронно и на 10-дневна възраст вече могат да прехвърчат, а на 60-дневна възраст летят добре.

Сезонна и денонощна активност. Дисперсия.

Брачният период на глухаря е през ранна пролет, мътенето и отглеждането на малките – в началото на лятото. Есента и зимата видът прекарва основно в търсене на храна по единично или на малки групи.